ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PGPA

ΚΕΡΑΙΑ VHF ΤΥΠΟΥ GROUND PLANE

Κεραία VHF τύπου GROUND PLANE, κατάλληλη για όλα τα ασύρματα συστήματα τηλεχειρισμού που λειτουργούν στα VHF.

Κεραία  VHF τύπου GROUND PLANE, κατάλληλη για όλα τα ασύρματα συστήματα τηλεχειρισμού που λειτουργούν στα VHF. Η συγκεκριμένη κεραία έχει απολαβή 2,14dbi και συντονίζει σε όλη την περιοχή 135-175MHz (ρυθμιζόμενες διαστάσεις). Είναι κατάλληλη για πομπούς και για δέκτες.