ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT514

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ

Ελεγκτής στάθµης υγρών µε ρυθµιζόµενη ευαισθησία.

Ελεγκτής στάθµης υγρών µε ρυθµιζόµενη ευαισθησία (αντίσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων) από 5ΚΩ ως 50ΚΩ.
∆έχεται τροφοδοσία 230VAC.
∆ιατίθεται για στήριξη σε ράγα, έχει πλάτος 2 στοιχεία (DIN rail 2M).